• lv
 • en

Komercķīlas grozījumi

1. Kopsavilkums

Grozījumi tiek pieteikti, ja mainījušās ziņas (iepriekš veiktie komercķīlu reģistra ieraksti). Piemēram, samazinājusies, mainījusies ieķīlātā manta, samazinājusies prasījuma summa, līdz kurai sniedzas komercķīlas atbildība u.c. Ja mainījušās ziņas, kuras nav ierakstītas komercķīlu reģistrā (piemēram, procentu likme), grozījumu iesniegšana nav obligāta. Jāievēro, ja tiek palielināta nodrošinātā prasījuma summa vai ieķīlātās mantas apjoms, iesniedzams pieteikums komercķīlas pārjaunojuma, nevis grozījumu reģistrēšanai.

 • 5 darba dienas
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma C1-A8 veidlapa
 • Grozījuma līgums
 • Pamatlīgums (ja tiek grozīts nodrošinātais prasījums, pievieno dokumenta, no kura izriet nodrošinātais prasījums, grozījumu tekstu (piemēram, grozījumi aizdevuma, kredīta līgumā))
 • Pilnvara parakstīt pieteikumu (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu)
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu
 • Ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta, pievieno dokumentu (informāciju), kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā (vai ieraksta to pieteikumā)