• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas grozījumi

3. Aizpildi reģistrācijas pieteikumu

Komercķīlas grozījumu reģistrācijai - pieteikumu un pievienojamos dokumentus - iesniegt var komercķīlas devējs, komercķīlas ņēmējs vai  pilnvarotā persona (pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).

Pieteikumu Komercķīlas e-pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv paraksta komercķīlas devējs un komercķīlas ņēmējs (izņēmumi noteikti Komercķīlas likuma 20.pantā un lasāmi 2.solī Sagatavo dokumentus) vai attiecīgi pilnvarotā persona (jāpievieno pilnvarojums vai pilnvara, kas parakstīta ar tās devēja drošu e-parakstu).

NB! Ja iesniedzējs ir persona, kura nav pieteikuma parakstītājs, tad persona e-pakalpojuma vietnē izveido jaunu pieteikumu, aizpilda ailes, pievieno parakstītos dokumentus, saglabā visu, pēc tam nospiež pogu "ģenerēt pieteikumu", kā rezultātā iegūst aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko var lejuplādēt savā datorā, aizsūtīt pa e-pastu parakstītājam uz parakstu un attiecīgi pēc tam  augšuplādēt, lai parakstīto pieteikumu un pievienotos dokumentus iesniegtu.  


Papildu informācija:

  • Vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu izmaiņu reģistrācijai, pieteikuma iesniedzējam jāinformē otrā puse par attiecīgajām izmaiņām.