• lv
 • en

Jaunas komercķīlas reģistrācija

1. Kopsavilkums

Komercķīlu nodibina uz līguma vai tiesas nolēmuma pamata.

 • 5 darba dienas
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

 Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma A1.1-A8 veidlapa
  • Komercķīlas līgums
  • Dokuments, no kura izriet nodrošināmais prasījums
  • Tiesas nolēmuma noraksts (ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata)
  • Dokuments, kas apliecina Komercķīlas likuma 9.panta trešajā daļā noteiktos komercķīlas nodibināšanas priekšnoteikumus (ja komercķīla tiek nodibināta uz tiesas nolēmuma pamata)
  • Pilnvara parakstīt pieteikumu (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu)
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu (nav iesniedzams, ja informācija par veikto maksājumu tiek norādīta pieteikumā)
  • Ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta, pievieno dokumentu (informāciju), kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā (CSDD; VTUA; LDC; Patentu valde ), (nav iesniedzams, ja informācija par veikto maksājumu tiek norādīta pieteikumā).