• lv
 • en

Komercķīlas pārjaunojums

1. Kopsavilkums

Pārjaunojuma līguma puses var vienoties par prasījuma tiesiskā pamata vai būtisko noteikumu grozījumu un/vai komercķīlas ņēmēja vai devēja maiņu.

 • 5 darba dienas
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma B1-A8 veidlapa   
 • Pārjaunojuma līgums
 • Pamatlīgums (ja tiek grozīts nodrošinātais prasījums, pievieno dokumenta, no kura izriet nodrošinātais prasījums, grozījumu tekstu (piemēram, grozījumi aizdevuma, kredīta līgumā))
 • Pilnvara parakstīt pieteikumu (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu)
 • Ja tiek ieķīlāta reģistrācijai pakļauta lieta, pievieno dokumentu (informāciju), kas apliecina, ka ir samaksāta noteiktā maksa par komercķīlas atzīmes reģistrāciju reģistrācijai pakļauto lietu reģistrā (vai ieraksta to pieteikumā), ja komercķīlas priekšmets tiek papildināts ar jaunām, reģistrācijai pakļauto lietu vienībām, tad papildus jāmaksā valsts nodeva par jauno vienību, bet par jau ieķīlātām vienībām nav atkārtoti jāmaksā nodeva
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu