• lv
  • en

Komercķīlas pārvaldnieka reģistrēšana

1. Kopsavilkums

Komercķīlas pārvaldnieku ieceļ komercķīlas ņēmējs. Pārvaldnieks var būt gan juridiska, gan fizika persona. Pārvaldnieks rīkojas kā komercķīlas ņēmēja pilnvarnieks saskaņā ar Komercķīlas likumā noteikto. Komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanos reģistrē komercķīlu reģistrā uz komercķīlas ņēmēja rakstveida pieteikuma pamata. Pirms komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanās reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.

  • 5 darba dienas
    Izskatīšana
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: