• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas pārvaldnieka reģistrēšana

3. Aizpildi reģistrācijas pieteikumu

Pieteikumu e- pakalpojuma vietnē https://komerckila.ur.gov.lv  paraksta komercķīlas ņēmējs vai pilnvarotā persona (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara ar tās devēja drošu elektronisko parakstu).


Papildu informācija:

  • Komercķīlas ņēmējs informē komercķīlas devēju par pārvaldnieka iecelšanu un pieteikuma iesniegšanu tā reģistrācijai.
  • Pirms komercķīlas pārvaldnieka pilnvaru izbeigšanās reģistrācijas komercķīlas ņēmējs par to rakstveidā informē komercķīlas devēju.