• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Koncerna līguma grozījumi

1. Kopsavilkums

Koncerna līgumu var grozīt tikai ar atkarīgās sabiedrības dalībnieku sapulces piekrišanu. Lai tas stātos spēkā, sabiedrības dalībnieku sapulces lēmums par tādu koncerna līguma noteikumu grozīšanu, kas paredz izlīdzinājumu vai atlīdzību mazākumdalībniekiem, nepieciešams īpašs mazākumdalībnieku lēmums.  Mazākumdalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso mazākumdalībnieki ar vismaz trīs ceturtdaļu balsu vairākumu no mazākumdalībnieku pārstāvētā sabiedrības pamatkapitāla.

 • 1-3 darba dienas
  Izskatīšana
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

     • koncerna līgums vai notariāli apliecināts tā noraksts (kopija);
      • atkarīgās sabiedrības dalībnieku sapulces protokols vai valdošā uzņēmuma (ja tā ir sabiedrība) dalībnieku sapulces protokols vai notariāli apliecināta šī protokola kopija;
     • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: divu nedēļu laikā no koncerna līguma grozījumu noslēgšanas dienas.