• lv
 • en

Koncesijas līguma izbeigšana

1. Kopsavilkums

Informācija par koncesijas līguma izbeigšanu ir piesakāma publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā.

 • 3 darba dienas
  Izskatīšana
 • 0 vai 4 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma PPP3 veidlapa
 • Būvdarbu koncesijas līgums vai pakalpojumu koncesijas līguma atcēlēju līgums
 • Dokuments, kas apliecina koncesijas līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
 • Pilnvaras (ja pieteikumu paraksta partnera pilnvarotā persona)