• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Laulību līguma grozījumi

1. Kopsavilkums

Veicot grozījumus laulību līgumā, tie ir piesakāmi laulāto mantisko attiecību reģistrā.

  • 2 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma L-2 veidlapa;
  • laulību līgums vai tā notariālā kārtībā apliecināta kopija;
  • notariāla pilnvara (ja pieteikumu paraksta cita persona);
  • ja pakalpojumu portālā iesniegt nav iespējams, tad jāpievieno kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.