• lv
  • en

Laulību līguma grozījumi

1. Kopsavilkums

Veicot grozījumus laulību līgumā, tie ir piesakāmi laulāto mantisko attiecību reģistrā.

  • 2 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: