• lv
  • en

Laulību līguma izbeigšana

1. Kopsavilkums

Laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu. Šādā gadījumā aizpilda pieteikumu, kurā norāda laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamatu. Minētās ziņas sniedz 14 dienu laikā pēc tā dokumenta spēkā stāšanās, uz kura pamata izbeigtas laulāto mantiskās attiecības

  • 2 darba dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: