• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Laulību līguma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Laulības līgums regulē un sakārto laulāto mantiskās attiecības.

  • 2 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: