• lv
  • en

Vienošanās par mantas sadali reģistrācija

1. Kopsavilkums

Laulātie var vienoties par mantas sadali neslēdzot laulības līgumu. Šādā gadījumā laulāto mantiskās attiecības no likumiskām nepārvēršas par līgumiskām. Ar šādu vienošanos laulātie nosaka, ka zināma manta pieder tikai vienam no laulātajiem, taču arī šāda vienošanās jāslēdz rakstiski un vienošanās tiktu notariāli apliecināta.

  • 2 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma L-1 veidlapa
  • Vienošanās par laulāto mantas sadali (3 eksemplāros)
  • Ārvalstīs izdota, tulkota un notariāli apliecināta laulības apliecības kopija
  • Notariāla pilnvara (ja pieteikumu paraksta cita persona)
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu