• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Vienošanās par mantas sadali reģistrācija

1. Kopsavilkums

Laulātie var vienoties par mantas sadali, neslēdzot laulības līgumu. Šādā gadījumā laulāto mantiskās attiecības no likumiskām nepārvēršas par līgumiskām. Ar šādu vienošanos laulātie nosaka, ka zināma manta pieder tikai vienam no laulātajiem. Taču arī šāda vienošanās jāslēdz rakstiski, un vienošanās jāapliecina notariāli.

  • 2 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma L-1 veidlapa;
  • notariāli apliecināta vienošanās par laulāto mantas sadali;
  • ārvalstīs izdota, tulkota un notariāli apliecināta laulības apliecības kopija;
  • notariāla pilnvara (ja pieteikumu paraksta cita persona);
  • ja pakalpojumu portālā iesniegt nav iespējams, tad jāpievieno kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.