• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Publiskās un privātās partnerības līgumi

Saskaņā ar grozījumiem Publiskās un privātās partnerības likumā, kas stājās spēkā 01.01.2023., Uzņēmumu reģistrs no 01.01.2023. vairs neved publiskās un privātās partnerības līgumu reģistru. Atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma pārejas noteikumu 37. punktam Uzņēmumu reģistrs ir nodevis Iepirkumu uzraudzības birojam publiskās un privātās partnerības līgumu reģistra ierakstus kopā ar reģistrācijas lietām un šajā likumā noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistram iesniegtos dokumentus par tādiem publiskās un privātās partnerības līgumiem, kuri līgumu reģistrā ierakstīti līdz 2022. gada 30. oktobrim un par kuriem līgumu reģistrā līdz 2022. gada 30. oktobrim nav izdarīts ieraksts par līguma izbeigšanu.

Turpmāk informāciju par Publiskās un privātās partnerības līgumiem aicinām skatīties Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā!


Normatīvie akti