• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Publiskās un privātās partnerības līgumi

Publiskā un privātā partnerība ir publiskā un privātā sektora sadarbība, kuru vienlaikus raksturo šādas pazīmes:

  • Sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem.
  • Sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
  • Tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos arī ilgāk.
  • Publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi).
  • Atbildība un riski tiek dalīti starp publisko un privāto partneri.

Pastāv institucionālā publiskā un privātā partnerība un līgumiskā publiskā un privātā partnerība. Informācija par noslēgtu publiskās un privātās partnerības līgumu, tā grozījumiem un izbeigšanu ierakstāma publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā.

Līgumiskā publiskā un privātā partnerība tiek realizēta publiskajam partnerim un privātajam partnerim slēdzot un izpildot partnerības iepirkuma līgumu (publisko būvdarbu līgumu vai publisko pakalpojumu līgumu) vai koncesijas līgumu (būvdarbu koncesijas līgumu vai pakalpojumu koncesijas līgumu).

Visi tie koncesijas līgumi, kas tikuši noslēgti pamatojoties uz Koncesijas likumu, kas bija spēkā līdz 2009.gada 1.oktobrim, ir uzskatāmi par vienu no publiskās un privātās partnerības līguma veidiem, un uz tiem attiecas normas, kas regulē publiskās un privātās partnerības līguma grozīšanu, izbeigšanu un attiecīgās informācijas ierakstīšanu publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā.