• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšana

1. Kopsavilkums

Informācija par publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšanu ir piesakāma publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedz publiskā vai privātā partnera pārstāvji, vai jebkura cita persona, kurai to ir uzticējuši darīt.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • 0 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma PPP3 veidlapa;
 • publiskās un privātās partnerības līguma atcēlēju līgums;
 • dokuments, kas apliecina publiskās un privātās partnerības līguma pirmstermiņa izbeigšanu;
 • pilnvaras (ja pieteikumu paraksta partnera pilnvarotā persona).