• lv
 • en

Publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšana

1. Kopsavilkums

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedz publiskā vai privātā partnera pārstāvji, vai jebkura cita persona, kurai to ir uzticējuši darīt.

 • 3 darba dienas
  Izskatīšana
 • 0 vai 4 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma PPP3 veidlapa
 • Publiskās un privātās partnerības līguma atcēlēju līgums
 • Dokuments, kas apliecina publiskās un privātās partnerības līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
 • Pilnvaras (ja pieteikumu paraksta partnera pilnvarotā persona)