• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Publiskās un privātās partnerības līguma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Informācija par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrējama publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • 0 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma PPP1 veidlapa
 • Publiskās un privātās partnerības līgums
 • Pilnvaras (ja pieteikumu paraksta partnera pilnvarotā persona)