• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Publiskās un privātās partnerības līguma reģistrācija

1. Kopsavilkums

Informācija par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrējama publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
  Izskatīšana
 • 0 EUR
  Izmaksas
 • Var nokārtot elektroniski
  Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma PPP1 veidlapa;
 • publiskās un privātās partnerības līgums;
 • pilnvaras (ja pieteikumu paraksta partnera pilnvarotā persona).