• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu pirmspārbaude

3. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms pakalpojuma saņemšanas.


1 pieteikums un pavadošo dokumentu projekti par 1 subjektu vai juridisko faktu

Maksa par pakalpojumu (1 darba dienas laikā)

46,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Pakalpojums pieejams visiem reģistriem, izņemot komercķīlu reģistru un laulāto mantisko attiecību reģistru.