• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Arodbiedrība vai arodbiedrību apvienība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Lēmumu par arodbiedrības dibināšanu pieņem dibināšanas sapulcē.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: