• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības reģistrācija

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B2 paraksta visi dibinātāji vai vismaz divi dibinātāji, kas dibināšanas lēmumā ir pilnvaroti parakstīt pieteikumu.


Papildus informācija:

 • Pieteikuma veidlapā B2 arodbiedrības (arodbiedrību apvienības) ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda:
  • arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukumu;
  • arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības juridisko adresi;
  • arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības mērķi, kā arī darbības jomu  - arodbiedrība
  • datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;
  • izpildinstitūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību atsevišķi vai kopīgi;
  • arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības termiņu, ja arodbiedrība vai arodbiedrību apvienība dibināta uz laiku
B2 veidlapa
71,9KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.