• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības reģistrācija

3. Lēmums par dibināšanu

Dibināšanas lēmumu paraksta visi dibinātāji. Dibinātāja vārdā lēmumu var parakstīt viņa pilnvarota persona, kas piedalījusies lēmuma pieņemšanā, tādā gadījumā lēmumam pievienojama rakstveida pilnvara.


Dokumentā jānorāda:

  • Arodbiedrības nosaukums.
  • Arodbiedrības mērķi
  • Dibinātāju fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), dibinātāja – arodbiedrības (dibinot arodbiedrību apvienību) nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
  • Dibinātāju tiesības un pienākumi, ja dibinātāji par šo ir vienojušies
  • Pilnvarojumu (ja tāds ir dots) atsevišķiem dibinātājiem parakstīt statūtus un pieteikumu biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei
  • Citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām
  • Lēmuma pieņemšanas datums un vieta

Ja arodbiedrības dibinātāju skaits ir mazāks par 50 dibinātājiem, apliecina, ka arodbiedrība ir veidota kā uzņēmuma arodbiedrība un tās dibinātāju skaits atbilst Arodbiedrību likuma 7.panta otrās daļās noteikumiem.

Lēmums par arodbiedrības dibināšanu
15,6KB , DOCX , atjaunots
Lēmums par arodbiedrību apvienības dibināšanu
15,6KB , DOCX , atjaunots