• lv
  • en

Reģistrācijas apliecības izsniegšana

1. Kopsavilkums

Uzmanību! Pakalpojums bija pieejams līdz 2020.gada 7.janvārim. Ja nepieciešams oficiāls dokuments par tiesību subjekta eksistenci, jāpieprasa Izziņa.

Reģistrācijas apliecība nav obligāta. Ja komersanti, uzņēmumi vai organizācijas vēlas iegūt reģistrācijas apliecību, kopā ar pieteikumu var iesniegt iesniegumu reģistrācijas apliecības saņemšanai. Apliecību var saņemt papīra formātā, vai arī elektroniskā formātā – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Reģistrācijas apliecību var pieprasīt arī pēc reģistrēšanas.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana
  • 12,20 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti:

Reģistrācijas apliecībā ir norādīts nosaukums, veids, reģistrācijas numurs, reģistrācijas vieta un datums.