• lv
  • en

Reģistrēt izvēlētā laikā

3. Saņem pakalpojumu

Iesniegumu var iesniegt dibinātāji, valde, biedri vai jebkura cita pilnvarota persona.


Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā

Elektroniski parakstītu e-pastā

  • Iesniegumu jāparaksta ar eParakstu mobile portālā eparaksts.lv vai ar e-parakstu viedkartē, vai eID
  • Izmanto gadījumos, kad dokumenti reģistrācijai tiek iesniegti, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • E-pastā jāpievieno informācija par pakalpojuma apmaksu
  • Pieņem arī citās valstīs elektroniski parakstītus dokumentus
Kā iesniegt dokumentus e-pastā?

Pa pastu