• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības jomas pieteikšana vai maiņa

1. Kopsavilkums

Arodbiedrība un arodbiedrību apvienība ziņas par savu darbības jomu aktualizē reizi gadā, iesniedzot Valsts ieņēmu dienestā (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) gada pārskatu un norādot galveno darbības jomu pārskata gada beigās.
Arodbiedrība vai arodbiedrību apvienība tiesīga arī pēc reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteikt reģistrācijai darbības jomu (-as), vai pieteikts izmaiņas jau reģistrētajās darbības jomās.
Darbības joma jāizvēlas tikai no biedrību un nodibinājumu darbības jomu klasifikatora. Ja darbības jomas nosaukums neatbildīs klasifikatorā ietvertajām darbības jomām, tā netiks ierakstīta reģistrā.
Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības tiesīgas pieteikt ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā ne vairāk kā 5 darbības jomas.
Biedrības un nodibinājumi var norādīt vairākas darbības jomas vienlaicīgi, taču ne vairāk kā 5.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: