• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības darbības mērķis tiek noteikts arodbiedrības statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt arodbiedrības statūtus ir biedru sapulcei (ja statūti nenosaka citādi). Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: