• lv
  • en

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības mērķa maiņa

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības darbības mērķis tiek noteikts arodbiedrības statūtos, līdz ar to, mainot mērķi, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt arodbiedrības statūtus ir biedru sapulcei (ja statūti nenosaka citādi). Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: