• lv
  • en

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības mērķa maiņa

4. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B3 paraksta valdes locekļi, ievērojot statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Papildus informācija:

  • Pieteikuma veidlapā B3 norāda ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par arodbiedrības (arodbiedrību apvienības) tiek pieteiktas ierakstīšanai reģistrā - visu jauno mērķi /-us
B3 veidlapa
207KB , DOC , atjaunots