• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības nosaukums tiek noteikts arodbiedrības statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt arodbiedrības statūtus ir biedru sapulcei (ja statūti nenosaka citādi).

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Arodbiedrības izmaiņu protokols
18,9KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrības izmaiņu protokola izraksts
19,5KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokols
19KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokola izraksts
19,4KB , DOCX , izveidots