• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības nosaukums tiek noteikts arodbiedrības statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt arodbiedrības statūtus ir biedru sapulcei (ja statūti nenosaka citādi).

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti.  Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Arodbiedrības izmaiņu protokols
18,9KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrības izmaiņu protokola izraksts
19,5KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokols
19KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokola izraksts
19,4KB , DOCX , izveidots