• lv
  • en

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības nosaukums tiek noteikts arodbiedrības statūtos, līdz ar to, mainot nosaukumu, jāgroza attiecīgais statūtu punkts. Tiesības grozīt arodbiedrības statūtus ir biedru sapulcei (ja statūti nenosaka citādi).

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: