• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukuma maiņa

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir arodbiedrība vai arodbiedrību apvienības apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukumā ietver vārdu "arodbiedrība";
 • nosaukumam jāatbilst normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem, piemēram, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, nosaukums un simbolika nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;
 • nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem biedrību un nodibinājumu reģistrā vai citos reģistra iestādes reģistros jau reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem nosaukumiem;
 • nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par arodbiedrības darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu (piemēram, arodbiedrības nosaukumā nedrīkst ietvert vārdu “biedrība” vai “fonds”);
 • nosaukums nedrīkst sakrist ar valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumiem, kā arī ietvert maldinošas ziņas par to, ka arodbiedrība ir apveltīta ar publisku varu (nedrīkst ietvert vārdu “valsts” vai “pašvaldība”);
 • arodbiedrību nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti;
 • var izmantot ciparus;
 • atļauts lietot pieturzīmes: punktus, komatus, kolus u.c. pieturzīmes;
 • atļauts lietot simbolus: &, @, %, +, =. Citus simbolus lielot nav atļauts;
 • nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju;
 • nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.