• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Par statūtu grozījumiem lemt drīkst tikai biedru sapulce. Grozījumi statūtos Uzņēmumu reģistrā valdei jāpiesaka 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu reģistrācijas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Arodbiedrības izmaiņu protokols
18,9KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrības izmaiņu protokola izraksts
19,5KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokols
19KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokola izraksts
19,4KB , DOCX , izveidots