• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības valdes sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām statūtos noteiktais valdes pilnvaru termiņš, valdes loceklis pats ir atstājis amatu, vai biedri izteikuši neuzticību valdei vai kādam no valdes locekļiem, biedrības valdei ir jāsasauc biedru sapulce, lai ievēlētu jaunu valdi. Ja valdes loceklis pats ir atstājis amatu un biedrības valde nepiesaka izmaiņas arodbiedrības (arodbiedrību apvienības) valdes sastāvā, valdes loceklis tiesīgs pats pieteikt izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

Piesakot izmaiņas arodbiedrības vai to apvienības valdes sastāvā, vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par arodbiedrības vai to apvienības patiesajiem labuma guvējiem (PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies vai PLG nav iespējams noskaidrot, tas jāapliecina pieteikumā. Ja valdes loceklis pats atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Ja mainās personas dati, arodbiedrības valdes loceklim par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi pasts@ur.gov.lv. Ja ieraksts biedrību un nodibinājumu reģistrā saistīts tikai ar ziņu par valdes locekli aktualizēšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.

Arodbiedrības izmaiņu protokols
18,9KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrības izmaiņu protokola izraksts
19,5KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokols
19KB , DOCX , izveidots
Arodbiedrību apvienības izmaiņu protokola izraksts
19,4KB , DOCX , izveidots