• lv
  • en

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības valdes sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

3. Aizpildīt reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B3 paraksta valdes locekļi, ievērojot statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Papildus informācija:

  • Pieteikuma veidlapā B3 norāda ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par arodbiedrības (arodbiedrību apvienības) tiek pieteiktas ierakstīšanai reģistrā
  • Ja mainās personas dati arodbiedrības valdes loceklim par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi: info@ur.gov.lv. Ja ieraksts biedrību un nodibinājumu reģistrā saistīts tikai ar ziņu par valdes locekli aktualizēšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.
B3 veidlapa
207KB , DOC , atjaunots