• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības valdes sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

3. Aizpildīt reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B3 paraksta valdes locekļi, ievērojot statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu. Ja valdes loceklis pats atkāpies no amata, pieteikumu paraksta viņš pats vai valdes loceklis, kas paliek amatā (ņemot vērā pārstāvības tiesības un pievienojot valdes locekļa paziņojumu par amata atstāšanu).


Papildus informācija:

  • Pieteikuma veidlapā B3 norāda ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par arodbiedrības (arodbiedrību apvienības) tiek pieteiktas ierakstīšanai reģistrā
  • Ja mainās personas dati arodbiedrības valdes loceklim par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi: pasts@ur.gov.lv. Ja ieraksts biedrību un nodibinājumu reģistrā saistīts tikai ar ziņu par valdes locekli aktualizēšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.
B3 veidlapa
71,4KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.