• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības turpināšana

1. Kopsavilkums

Ja arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības izbeigšana paredzēta statūtos vai ja lēmumu par arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības izbeigšanu pieņem biedru sapulce, biedri līdz mantas sadales sākumam var pieņemt lēmumu par arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības turpināšanu vai reorganizāciju. Biedru sapulci sasauc persona (institūcija), kas veic likvidāciju.

Biedru sapulcē, kuras darba kārtībā ir jautājums par darbības turpināšanu, jāpiedalās vairāk nekā pusei no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums.

Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Pieņemot lēmumu par arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības darbības turpināšanu, vienlaikus izveidojama valde un citas statūtos paredzētās institūcijas.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: