• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības likvidācijas 1.posms

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības darbība izbeidzas ar biedru sapulces lēmumu; uzsākot arodbiedrības bankrota procedūru; biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam; izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja arodbiedrība dibināta uz noteiktu laiku); ar tiesas nolēmumu; uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Paziņojumu par arodbiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju  oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.

Arodbiedrības darbības izbeigšanas protokols
19,6KB , DOCX , atjaunots
Arodbiedrības darbības izbeigšanas protokola izraksts
20,3KB , DOCX , atjaunots
Arodbiedrību apvienības darbības izbeigšanas protokols
19,9KB , DOCX , atjaunots
Arodbiedrības apvienības darbības izbeigšanas protokola izraksts
19,2KB , DOCX , atjaunots