• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības likvidācijas 1.posms

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības darbība izbeidzas ar biedru sapulces lēmumu; uzsākot arodbiedrības bankrota procedūru; biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam; izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja arodbiedrība dibināta uz noteiktu laiku); ar tiesas nolēmumu; uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju  oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.