• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības likvidācijas 1.posms

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības darbība izbeidzas ar biedru sapulces lēmumu; uzsākot arodbiedrības bankrota procedūru; biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam; izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja arodbiedrība dibināta uz noteiktu laiku); ar tiesas nolēmumu; uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.

Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Biedru sapulce likvidatora amatā var iecelt vienu vai vairākas fiziskas personas. Ja biedrības likvidāciju veic vairāki likvidatori, viņiem ir tiesības pārstāvēt arodbiedrību tikai kopīgi, ja statūtos, biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.

Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Paziņojumu par arodbiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju  oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.

Arodbiedrības darbības izbeigšanas protokols
19,6KB , DOCX , atjaunots
Arodbiedrības darbības izbeigšanas protokola izraksts
20,3KB , DOCX , atjaunots
Arodbiedrību apvienības darbības izbeigšanas protokols
19,9KB , DOCX , atjaunots
Arodbiedrības apvienības darbības izbeigšanas protokola izraksts
19,2KB , DOCX , atjaunots