• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības likvidācijas 1.posms

4. Apmaksā nodevas

Valsts nodevas apmaksu veic pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv pēc pieteikuma sagatavošanas saskaņā ar pakalpojuma aprēķināto maksu! *Izņemot gadījumos, kad nevar iesniegt portālā.

*Gadījumos, kad dokumentus nevar iesniegt pakalpojumu portālā, Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā. Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas e-pastā vai pa pastu.

Lai atgūtu nepareizi samaksāto (nepareizs konts u.c.) vai pārmaksāto summu par reģistrācijas vai maksas pakalpojumu, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz iesniegums.


Valsts nodeva

5,69 EUR

No valsts nodevas atbrīvotas arodbiedrības, kurās apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes vai kuru viens no mērķiem ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Valsts nodevai tiek piemērots 10% samazinājums, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz, izmantojot pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv un atbildes dokumentus izvēlas saņemt elektroniski.