• lv
  • en

Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības likvidācijas 1.posms

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības darbība izbeidzas ar biedru sapulces lēmumu; uzsākot arodbiedrības bankrota procedūru; biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam; izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja arodbiedrība dibināta uz noteiktu laiku); ar tiesas nolēmumu; uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju  oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.