• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu pirmspārbaude

4. Saņem pakalpojumu

Iesniegumu, pieteikuma un tam pievienojamo dokumentu projektus var iesniegt dibinātāji, valde, biedri vai jebkura cita persona.


Elektroniski parakstītu e-pastā

  • Iesniegums jāparaksta ar e-parakstu viedkartē (eID vai eParaksta karti) vai ar eParaksts mobile portālā www.eparaksts.lv
  • E-pastam jāpievieno pieteikuma un tam pievienojamo dokumentu projekti, kuri nav jāparaksta
  • E-pastā jāpievieno informācija par pakalpojuma apmaksu
  • Pieņem arī citās valstīs elektroniski parakstītus dokumentus
Kā iesniegt dokumentus e-pastā?

E-pakalpojumā Latvija.lv