• lv
  • en

Arodbiedrības pievienošana

1. Kopsavilkums

Arodbiedrību var apvienot ar citu arodbiedrību pievienošanas vai saplūšanas ceļā. Pievienošana ir process, kurā arodbiedrība (pievienojamā arodbiedrība) nodod visu savu mantu citai arodbiedrībai (iegūstošā arodbiedrībai). Apvienošanas gadījumā pievienojamā arodbiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, pievienojamās arodbiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai arodbiedrībai un pievienojamās arodbiedrības biedri kļūst par iegūstošās arodbiedrības biedriem.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katra reorganizācijā iesaistītā arodbiedrība Uzņēmumu reģistrā iesniedz dokumentus uz reorganizāciju.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Reorganizācijas procesā drīkst piedalīties tikai arodbiedrības, ja likumā nav noteikts citādi.