• lv
  • en

Arodbiedrības sadalīšana

1. Kopsavilkums

Sadalīšana ir process, kurā arodbiedrība (sadalāmā arodbiedrība) nodod savu mantu vienai arodbiedrībai vai vairākām citām arodbiedrībām (iegūstošās arodbiedrības) sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Sašķelšanas gadījumā sadalāmā arodbiedrība nodod visu savu mantu (tiesības un saistības) divām vai vairākām iegūstošajām arodbiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā arodbiedrība nodod daļu savas mantas (tiesības un saistības) vienai iegūstošajai arodbiedrībai vai vairākām šādām arodbiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā arodbiedrība turpina pastāvēt. Iegūstošā arodbiedrība var būt jau esoša vai jaundibināma arodbiedrība. Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" katra reorganizācijā iesaistītā

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: