• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības saplūšana

5. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevas apmaksu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas elektroniski vai pa pastu.


Valsts nodeva par katru iesaistīto arodbiedrību

8,54 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums
No valsts nodevas atbrīvotas arodbiedrības, kurās apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes vai kuru viens no mērķiem ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

 

Valsts nodeva par jaunas biedrības reģistrāciju

11,38 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums
No valsts nodevas atbrīvotas arodbiedrības, kurās apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes vai kuru viens mērķiem ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.