• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgā vienība

Arodbiedrība, arodbiedrību apvienība var dibināt patstāvīgas vienības, kurām ir juridiskās personas statuss. Arodbiedrības patstāvīgās vienības organizatorisko uzbūvi, kompetenci, dibināšanas, darbības, lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka arodbiedrības statūti.

  • Tā darbojas normatīvajos aktos arodbiedrībām noteiktās kompetences ietvaros
  • Var būt sava manta.
  • Pati atbild par savām saistībām.

Arodbiedrības patstāvīgo vienību ieraksta, izslēdz, kā arī veic izmaiņas biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos uz arodbiedrības pieteikuma un lēmuma pamata.