• lv
  • en

Arodbiedrības patstāvīgā vienība

Arodbiedrība, arodbiedrību apvienība var dibināt patstāvīgas vienības, kurām ir juridiskās personas statuss. Arodbiedrības patstāvīgās vienības organizatorisko uzbūvi, kompetenci, dibināšanas, darbības, lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka arodbiedrības statūti.

  • Tā darbojas normatīvajos aktos arodbiedrībām noteiktās kompetences ietvaros
  • Var būt sava manta.
  • Pati atbild par savām saistībām.

Arodbiedrības patstāvīgo vienību ieraksta, izslēdz, kā arī veic izmaiņas biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos uz arodbiedrības pieteikuma un lēmuma pamata.