• lv
  • en

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības patstāvīgā vienība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Lai arodbiedrība vai arodbiedrību apvienība varētu dibināt arodbiedrības patstāvīgo vienību, arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības statūtos jābūt paredzētai arodbiedrības patstāvīgās vienības organizatoriskajai uzbūvei, kompetencei, dibināšanas, darbības, lēmumu pieņemšanas kārtībai.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: