• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

6. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B2 paraksta arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības, kas dibina arodbiedrības patstāvīgo vienību, pārstāvēttiesīgā/-ās personas (izpildinstitūcijas locekļi atbilstoši pārstāvības tiesību apjomam).


Pieteikumā norāda:

  • tās arodbiedrības nosaukums, kura dibinājusi patstāvīgo vienību;
  • patstāvīgās vienības nosaukums;
  • datums, kad pieņemts lēmums par arodbiedrības patstāvīgās vienības dibināšanu;
  • arodbiedrības patstāvīgās vienības juridiskā adrese;
  • arodbiedrības patstāvīgo vienību pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai tai ir tiesības pārstāvēt arodbiedrības patstāvīgo vienību atsevišķi vai kopīgi ar citu personu;
  • arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības termiņš, ja arodbiedrības patstāvīgā vienība dibināta uz laiku.
B2 veidlapa
71,9KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.