• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

6. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B2 paraksta arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības, kas dibina arodbiedrības patstāvīgo vienību, pārstāvēttiesīgā/-ās personas (izpildinstitūcijas locekļi atbilstoši pārstāvības tiesību apjomam).


Pieteikumā norāda:

  • Tās arodbiedrības nosaukums, kura dibinājusi patstāvīgo vienību
  • Patstāvīgās vienības nosaukums
  • Datums, kad pieņemts lēmums par arodbiedrības patstāvīgās vienības dibināšanu
  • Arodbiedrības patstāvīgās vienības juridiskā adrese
  • Arodbiedrības patstāvīgo vienību pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai tai ir tiesības pārstāvēt arodbiedrības patstāvīgo vienību atsevišķi vai kopīgi ar citu personu
  • Arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības termiņš, ja arodbiedrības patstāvīgā vienība dibināta uz laiku
B2 veidlapa
69,6KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.