• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

3. Lēmums par dibināšanu

Lēmumu par arodbiedrības patstāvīgās vienības izveidošanu pieņem Arodbiedrība tās statūtos noteiktajā kārtībā.


Dokumentā jānorāda:

  • Arodbiedrības patstāvīgās vienības nosaukums
  • Arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības termiņš, ja arodbiedrības patstāvīgā vienība dibināta uz laiku
  • Citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām
  • Lēmuma pieņemšanas datums un vieta