• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

3. Lēmums par dibināšanu

Lēmumu par arodbiedrības patstāvīgās vienības izveidošanu pieņem Arodbiedrība tās statūtos noteiktajā kārtībā.


Dokumentā jānorāda:

  • arodbiedrības patstāvīgās vienības nosaukums;
  • arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības termiņš, ja arodbiedrības patstāvīgā vienība dibināta uz laiku;
  • citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām;
  • lēmuma pieņemšanas datums un vieta.