• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

4. Pārbaudi adresi

Arodbiedrības patstāvīgās vienības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Ja arodbiedrībai patstāvīgās vienības tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīto juridisko adresi, uzskatāms, ka arodbiedrības patstāvīgā vienība šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmusi septītajā dienā. Tas nozīmē, ka arodbiedrības patstāvīgās vienības juridiskajā adresē ir jābūt sasniedzamai.


Nosacījumi juridiskas adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsaskan ar Valsts adrešu reģistra informāciju. Bezmaksas adreses pārbaude valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese.