• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir arodbiedrības patstāvīgās vienības apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • arodbiedrības patstāvīgās vienības nosaukumā drīkst ietvert vārdu salikuma „arodbiedrības patstāvīgā vienība”;
 • arodbiedrības patstāvīgās vienības nosaukumā nedrīkst ietver vārdu "arodbiedrība", jo to savos nosaukumos drīkst ietvert tikai arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības;
 • nosaukumam jāatbilst normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem, piemēram, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, nosaukums un simbolika nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību;
 • nosaukums nedrīkst sakrist ar valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumiem, kā arī ietvert maldinošas ziņas par to, ka arodbiedrība ir apveltīta ar publisku varu (nedrīkst ietvert vārdu “valsts” vai “pašvaldība”);
 • arodbiedrību patstāvīgās vienības nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti;
 • var izmantot ciparus;
 • atļauts lietot pieturzīmes: punktus, komatus, kolus u.c. pieturzīmes;
 • atļauts lietot simbolus: &, @, %, +, =. Citus simbolus lielot nav atļauts;
 • nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju;
 • nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros  jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.