• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Ja arodbiedrības patstāvīgā vienība ir nolēmusi mainīt juridisko adresi, tā piesakāma ierakstīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: