• lv
  • en

Arodbiedrības patstāvīgās vienības pārstāvēt tiesīgo personu sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām pārstāvēt tiesīgo personu pilnvaru termiņš, pārstāvēt tiesīgā persona pati ir atstājusi amatu, vai biedri izteikuši neuzticību, arodbiedrībai ir jāievēl jaunas pārstāvēt tiesīgās personas.

  • 7 dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa B3
  • Arodbiedrības lēmums par izmaiņām pārstāvēt tiesīgo personu sastāvā arodbiedrības patstāvīgajā vienībā.
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaks

Ja mainās personas dati par pārstāvēttiesīgo personu par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi: info@ur.gov.lv. Par šīm izmaiņām valsts nodeva nav jāmaksā.