• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības pārstāvēt tiesīgo personu sastāva vai pārstāvības tiesību maiņa

1. Kopsavilkums

Ja tuvojas beigām pārstāvēt tiesīgo personu pilnvaru termiņš, pārstāvēt tiesīgā persona pati ir atstājusi amatu, vai biedri izteikuši neuzticību, arodbiedrībai ir jāievēl jaunas pārstāvēt tiesīgās personas.

Piesakot izmaiņas arodbiedrības patstāvīgās vienības pārstāvēt tiesīgo personu sastāvā, vienlaikus pieteikumā obligāti jānorāda arī informācija par arodbiedrības patstāvīgās vienības patiesajiem labuma guvējiem (PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies vai PLG nav iespējams noskaidrot, tas jāapliecina pieteikumā.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Ja mainās personas dati par pārstāvēttiesīgo personu par šīm izmaiņām jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, nosūtot informāciju uz oficiālo Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi: pasts@ur.gov.lv. Par šīm izmaiņām valsts nodeva nav jāmaksā.