• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības turpināšana

1. Kopsavilkums

Ja lēmumu par arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības izbeigšanu pieņem arodbiedrība, kas dibinājusi patstāvīgo vienību,  līdz mantas sadales sākumam tā statūtos noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības turpināšanu.

Pieņemot lēmumu par arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības turpināšanu, vienlaikus jāpieņem lēmums par pārstāvēt tiesīgo personu ievēlēšanu.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: