• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības likvidācijas 1.posms

1. Kopsavilkums

Arodbiedrības patstāvīgās vienības darbība izbeidzas ar arodbiedrības lēmumu; uzsākot arodbiedrības patstāvīgās vienības bankrota procedūru; izbeidzoties noteiktajam termiņam (ja arodbiedrības patstāvīgā vienība dibināta uz noteiktu laiku); ar tiesas nolēmumu; uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.

  • 7 dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Paziņojumu par arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju  oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likvidators iesniedz personīgi.