• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības likvidācijas 1.posms

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu B7 paraksta arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības, kas izveidojusi patstāvīgo vienību, izpildinstitūcijas locekļi saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvības tiesību veidu.


Papildus informācija:

  • pieteikumā norāda pieteiktā ieraksta būtību un ziņas par likvidatoru: vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un to, vai viņam ir tiesības pārstāvēt arodbiedrības patstāvīgo vienību atsevišķi vai kopīgi ar citu personu.
B7 veidlapa
50,9KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.