• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Arodbiedrības patstāvīgās vienības likvidācijas 1.posms

4. Iesniedz dokumentus

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības, kas izveidojusi patstāvīgo vienību, izpildinstitūcijas locekļi  vai jebkura cita persona, kurai arodbiedrības  vai arodbiedrību apvienības izpildinstitūcijas locekļi  to ir uzticējuši darīt.  


E-pakalpojumā

  • Dokumenti jāparaksta ar e-parakstu viedkartē (eID vai eParaksta karti) vai ar eParaksts mobile portālā www.eparaksts.lv
  • Dokumenti jāiesniedz portālā www.latvija.lv
  • Atbildi saņem portālā vai e-pastā
  • Par 10% mazāka valsts nodeva
Kā iesniegt dokumentus tiešsaistē?

Pa pastu

  • Parakstītus dokumentus var nosūtīt uz Uzņēmumu reģistru
  • Sūtījumā jāpievieno maksājuma uzdevums par valsts nodevas apmaksu